back to home dude

Tropical Minion Delivery

Tropical Minion Delivery

Om Tropical Minion Delivery

Kan du hjälpa Minions att köra bilen och samla frukten? Leverera även frukten ordentligt genom att köra förbi alla korgar. Rita med din mus en pil på vägen för att ange rutten som Minions måste köra. Kan du hitta den bästa rutten?