back to home dude

Trooper Assassin

Trooper Assassin

Om Trooper Assassin

Du är en fantastisk prickskytt, men detta uppdrag är verkligen inte lätt. Skjut ner alla fiender och gör det snabbt!