back to home dude

Troll Tale

Troll Tale

Om Troll Tale

Gå tillsammans med den här pojken på äventyr! Sätt först på hans mössa och klicka sedan med din mus för att utföra olika handlingar. Kommer du att lyckas pussla dig en väg genom alla nivåer?