back to home dude

Troll Cannon 2

Troll Cannon 2

Om Troll Cannon 2

Använd din kanon att utföra de olika uppdragen i varje nivå med! Starta ett fordon, befria fåglarna eller knalla sönder alla ballonger! Tror du att du kommer att få den högsta poängen?