back to home dude

Trojan War

Trojan War

Om Trojan War

Försvara slottet mot fiendens attacker genom att på strategiska platser sätta ner försvarstorn! Kan du tänka ut en smart indelning och på det sättet överleva alla attacker?