back to home dude

Trigger Down

Trigger Down

Om Trigger Down

Du är en skytt och på spaning i fronten. Observera var fienden är och skjut ihjäl dem när du ser dem! Se till att du har det rätta vapnet redo och kan anfalla i vilket ögonblick, du vet aldrig när fienden kommer fram.