back to home dude

Tricky Rick 2

Tricky Rick 2

Om Tricky Rick 2

Robot Rick har kraschat! Hjälp robot Rick att samla alla energikällor, så att han kan skicka ett s.o.s. till xina vänner. Då kan de hämta upp honom med ett räddningsrymdskepp.