back to home dude

Tribulation

Tribulation

Om Tribulation

Zombierna anfaller! Använd dig av olika vapen för att knalla alla fiender i bitar och försök att överleva så länge som möjligt. Ju längre du håller ut, desto starkare kommer du att bli!