back to home dude

Tribal Wars 1

Tribal Wars 1

Om Tribal Wars 1

Börja med en liten by och bygg sedan ut den till en av de största städerna i hela världen! Slutför de olika uppdragen, placera de rätta byggnaderna och se till att du blir mer och mer känd!