back to home dude

Treehouse Hero

Treehouse Hero

Om Treehouse Hero

Från din trädkoja kan du bra se alla fiender komma. Hoppa mot dem och döda dem med ditt svärd. Var snabb, för du vill inte att de når din skyddsplats.