back to home dude

Treasure of Big Totem 9

Treasure of Big Totem 9

Om Treasure of Big Totem 9

Under erat sökande efter skatten av Big Totem kommer ni till en enorm skall. Vad är meningen med det här? Kan ni hitta anvisningarna?