back to home dude

Transformers: Hidden Objects

Transformers: Hidden Objects

Om Transformers: Hidden Objects

Titta noga på dessa kort på de olika Transformers och försök att hitta de dolda föremålen som står underst i bilden. Ju snabbare du är, desto högre är din poäng!