back to home dude

Transformers Escape

Transformers Escape

Om Transformers Escape

Hjälp robotarna att fly från nivåerna genom att använda deras unika krafter. Den ena roboten kan hoppa, den andra kan endast gå över taken!