back to home dude

Traitor

Traitor

Om Traitor

Bevisa först att du är en lämplig pilot genom att slutföra träningen och utför sedan olika missioner! Hoppa in i ditt skepp och knalla ner alla fiender. Kan du besegra alla skräckjagande basar?