back to home dude

Toxic Surfer

Toxic Surfer

Om Toxic Surfer

Välkommen i framtiden. Här är allt smutsigt och vi har kanske gått för långt med kärnvapenenergi. Alla klagar och ser nu att det är ett problem. Förutom en person. Toxic Surfer. Se hur långt du kan komma. Undvik alla faror och surfa på de giftiga vågorna.