back to home dude

Tovver Siege

Tovver Siege

Om Tovver Siege

Nej det här är inget skrivfel. Det här är ingen 'towersiege', det här är en Tovver Siege. Vad det innebär? En högre svårighetsgrad. Gör kombinationer av minst tre på din skärm och försök att spela fältet fritt. Lycka till soldat!