back to home dude

Totem Destroyer

Totem Destroyer

Om Totem Destroyer

Gör totemtornet mindre, men låt det inte röra vid golvet. Den gyllene avguden får inte trilla.