back to home dude

Total Robostruction

Total Robostruction

Om Total Robostruction

Se till att din karriär som robot trainee får en flygande start genom att bygga en robotarmé för att erövra jorden med. Dra de motsvarande objekten på de rätta platsen och se till att du arbetar snabbt så att du på slutet har producerat så många robotar som möjligt. Kommer chefen att vara imponerad av dina prestationer? Du får mer extra tid att arbeta vidare när du bygger kombinationer av samma robotar!