back to home dude

Tortured By Arrow

Tortured By Arrow

Om Tortured By Arrow

Du är inlåst i en rund arena, och blir beskjuten från alla sidor med pilar! Försök att undvika alla pilar, annars kommer du att dö!