back to home dude

Tofu Ninja

Tofu Ninja

Om Tofu Ninja

Tofu Ninja har äntligen ett nytt uppdrag: att leverera ett brev! Bana dig en väg genom de olika miljöerna och besegra slutbaserna för att komma närmre brevlådan!