back to home dude

Tobe's Great Escape

Tobe's Great Escape

Om Tobe's Great Escape

Hjälp lilla Tobe att rymma från den instörtande grottan. Du måste i tid hoppa och klättra och övervinna andra hinder, annars faller du ner i avgrunden.