back to home dude

TNT Zombies: Level Pack

TNT Zombies: Level Pack

Om TNT Zombies: Level Pack

Ha ihjäl alla zombies! Med din mus kan du placera dynamitstavar på olika objekt och så förinta varje zombie! Lyckas du att spela ut alla nivåer?