back to home dude

TNT Zombies

TNT Zombies

Om TNT Zombies

Dags att döda alla zombies! Använd din dynamit och din omgivning och försök att döda zombies på det mest fruktansvärda sättet. Hur våldsammare du utför det, desto högre poäng!