back to home dude

Tinysasters 1

Tinysasters 1

Om Tinysasters 1

Bygg ditt eget samhälle och försök att överleva de olika katastroferna! Var uppmärksam på att du placerar de rätta byggnaderna för att så samla råmaterial och förändra din omgivning vartefter du kommer längre. Lyckas du att hålla mänskligheten stående?