back to home dude

Tiny Town

Tiny Town

Om Tiny Town

Tiny Town är ett roligt spel där du måste förvandla din lilla by till en storstad. Bygg fabriker, butiker och servicecentrum runt staden och uppgradera dina byggnader för att locka fler medborgare med kvalitetsjobb och tillräckligt med resurser.