back to home dude

Tiny Tanks

Tiny Tanks

Om Tiny Tanks

I din pansarvagn är du säker, tror du. Tills elden öppnas på dig. Ta upp striden mot fienden och blås upp dem. Använd väggarna till din fördel genom att gömma dig bakom dem eller undvika flygande missiler. Det blir allt svårare, så var försiktig och vinn!