back to home dude

Tiny Empire

Tiny Empire

Om Tiny Empire

Alltid dessa irriterande troll! Du har jobbat så hårt för att bygga upp ditt lilla kungarike och så kommer de och förstör det igen. De går över ditt perfekta gröna gräs. Kan de inte läsa! Låt dem en gång för alla lära sig att de inte får gå här.