back to home dude

Tiny Dice Dungeon

Tiny Dice Dungeon

Om Tiny Dice Dungeon

Landet är i fara och du har en chans att visa vad du kan. Börja längst ner på stegen och slå dig en väg till det onda tornet. Besegra monstren genom att kasta högt med tärningen. Du kan försöka så ofta som du vill, såvida du inte kastar en etta. Kasta framförallt inte en etta! Lycka till. Kungariket räknar på dig.