back to home dude

Tini Heli

Tini Heli

Om Tini Heli

Vill du en helikopter? Okej då, då får du en helikopter. Men då en liten! Använd din helikopter för att flyga genom staden. Ser du de gröna kontrollpunkterna? Där måste du flyga igenom. Men se upp, klockan fortsätter hela tiden att ticka vidare.