back to home dude

Time Swap

Time Swap

Om Time Swap

Bana dig en väg genom de utmanande nivåerna medans du hela tiden växlar mellan två tidslinjer! I den ena tidslinjen är du en lydig arbetstagare som är rädd att bli avskedad, i den andra en hemlighetsfull man som är eftersökt av alla. Tror du att du kan överleva det här äventyret?