back to home dude

Time Glitch Jammers

Time Glitch Jammers

Om Time Glitch Jammers

Rob och Francis reser tillsammans till framtiden för att göra det bästa spelet någonsin! Hjälp dinosaurien att samla nanobots och så placera blockader för att skydda Rob mot olika fiender. Kommer ni tillsammans att lyckas att tryggt resa tillbaka till nutiden?