back to home dude

Time Fcuk

Time Fcuk

Om Time Fcuk

Pussla dig en väg genom de olika nivåerna och se till att du kan växla mellan de 2 dimensionerna! Hoppa fram och tillbaka mellan de olika omgivningarna och förflytta föremål för att så kunna nå portalen. Hur långt kan du komma?