back to home dude

Tilt 2

Tilt 2

Om Tilt 2

Håll upp stocken så länge som möjligt. Genom att fånga upp bollarna kan du höja din poäng, men det sker på bekostnad av din balans!