back to home dude

Thunder Devil

Thunder Devil

Om Thunder Devil

Försvara jorden mot de anfallande rymdvarelserna. Du slåss med K eller S (vem vem är, är inte helt tydligt) - superstarka mutanter med eldkraft (pojken, kanske K) eller elektricitet (flickan, möjligtvis S). Slå alla fiender till marken och se upp för baserna,