back to home dude

Threes Online

Threes Online

Om Threes Online

Mälet med det här spelet är att få en så hög poäng som möjligt. Det lyckas genom att räkna ihop de rätta stenarna med varandra. Titta vilken färgad sten som blir tillagt till spelet och förflytta stenarna i den mest strategiska riktningen.