back to home dude

Three Olympic Medals

Three Olympic Medals

Om Three Olympic Medals

Försök att få Guld, silver och bronsmedaljen i den rätta rutan genom att trolla bort vissa föremål! Tänk noga igenom i vilken följdordning du gör detta!