back to home dude

This Way Up

This Way Up

Om This Way Up

Navigera denna speciallåda genom olika sorters nivåer. Skjut kristallerna för att bilda broar mellan plattformarna. Kan du nå slutet av nivån, med minimalt antal steg?