back to home dude

This Bunny Kills

This Bunny Kills

Om This Bunny Kills

100 Ninjas är på väg för att mörda dig, men det låter du inte bara hända. Elimenera så många fiender som möjligt innan du går förlorad! Ju längre du håller ut, desto starkare blir dina motståndarna!