back to home dude

Thinks Tanks

Thinks Tanks

Om Thinks Tanks

De andra tankarna försöker att att förstöra dig. Försök att överlista dem och anfall dem snabbt.