back to home dude

Thing Thing 1

Thing Thing 1

Om Thing Thing 1

Du är fast i en cell. En doktor kommer in och försöker ge dig droger. Försök att fly!