back to home dude

ThermoBox

ThermoBox

Om ThermoBox

Smält alla frysta lådor så att de kan flyga iväg! Gör detta genom att ta bort delar av sten så att den flammande bollen kan värma lådorna! Kan du spela klart alla nivåer?