back to home dude

Theft Punk

Theft Punk

Om Theft Punk

Lyckas du att så snabbt som möjligt få tag i alla diamanter? Ju längre du kommer i spelet, desto svårare blir det. Strategisk insikt behövs här!