back to home dude

The Wrath of Suarez

The Wrath of Suarez

Om The Wrath of Suarez

Luis Suarez biter en motståndare igen. Också i det här spelet ska Suarez försöka att sätta sina tänder i någon annan. Domaren försöker att ha koll på allt men är inte svår att muta. Suarez måste därför se till att han kan muta domaren och att han ostörd kan göra vad han vill.