back to home dude

The Wok

The Wok

Om The Wok

Avgudsbilden (en wok) av stammen är stulen! Gå på sökjakt och försök att erövra tillbaka pannan från monsterna i detta snyggt tecknade peka&klicka spel.