back to home dude

The Wizard of Blox 2

The Wizard of Blox 2

Om The Wizard of Blox 2

I det här pusselspelet är det meningen att låta de olika delarna från pusslet försvinna. Delarna med samma färg försvinner när de rör varandra, så tänk efter i vilken följdordning du ska stapla!