back to home dude

The Watchers Chamber

The Watchers Chamber

Om The Watchers Chamber

Du har vaknat i det här rummet. Vad är det för rum? Hur kommer jag ut från detta rum? Ingen aning. Men du känner på dig att du inte är ensam. Snabbt, fly härifrån! Innan det är försent.