back to home dude

The Walls

The Walls

Om The Walls

Det här blocket fortsätter att gå från vägg till vägg. Ända tills du skickar honom till nästa bana. Se till att du har en bra tajming, eftersom det annars kan hända att han faller ner i avgrunden. Stjärnorna som han samlar på vägen kan du använda för att väcka honom tillbaka till livet igen. Hur länge kan du hålla ut med denna hyperaktiva varelse?