back to home dude

The Video Game of Life

The Video Game of Life

Om The Video Game of Life

Försök att hitta vägen genom alla nivåer. Ta upp alla tre mynt på vägen. Undvik taggarna och se till att du inte faller i avgrunden. Om dörren är låst måste du också ta nyckeln. Hur långt kan du komma i det här plattformsspelet med en perfekt poäng? Lycka till!