back to home dude

The Urban Sniper 4

The Urban Sniper 4

Om The Urban Sniper 4

Som krypskytt får du olika missioner. Till att börja med måste du se till att inga fler barn blir kidnappade från barnhemmet.