back to home dude

The Urban Sniper 1

The Urban Sniper 1

Om The Urban Sniper 1

Ta som krypskytt dig an olika uppdrag som du sedan ska utföra! Döda ett visst antal gängmedlemmar eller fokusera din uppmärksamhet på ett specifikt mål!